Vad vi gör

Demoskop är ett av Sveriges ledande analysföretag. En av våra kärnkompetenser är undersökningar inom varumärke och kommunikation.

Genom långa samarbeten med kommunikationsintensiva bolag har vi bidragit till att utveckla såväl varumärken som kommunikationsarbetet. Vi erbjuder ett gediget hantverk, analytisk höjd samt förståelse för marknaden och dagens medielandskap.

Vad vi gör går att sammanfatta i ett antal punkter:

  Tracking
Löpande analyser av av prioriterade KPI:er kopplat till hur dessa understöds/förstärks av insatser inom reklam, PR, sociala medier och egen kommunikation.

  Kommunikationsmätningar
Analyser av enstaka eller löpande kommunikationsinsatser. Detta innefattar reklam, PR, sociala medier, samarbeten eller egen kommunikation.

  Varumärkesundersökningar
Genomförs för att vid ett givet tillfälle analysera ett varumärkes styrkor/svagheter  och position i relation till konkurrenter.

  Taggade kampanjmätningar
För att tydligare kunna utvärdera digital kommunikation arbetar Demoskop med så kallade “taggade paneler”. Vi jämför då inställningen till de digitala delarna av en kampanj hos personer som vi vet har exponerats för den med en grupp som inte har exponerats. På så sätt fördjupar vi analysen av den digitala kampanjens effekt.

  Konceptstudier
Genomförs för att utvärdera olika typer av koncept, t.ex. kommunikativa eller produktrelaterade koncept.

  Mediaanalyser
Denna typ av studie används ofta för att utvärdera effekt och ROI av olika mediakanaler.

Läs mer om oss här

Arkiv

Kontakta oss

Här kan du komma i kontakt med oss.

Följ oss