Demoskop lanserar en ny kampanjmätningsmodell med fokus på effekt!

Vilken effekt har marknadskommunikation? Det är en fråga som under de senaste åren har aktualiserats alltmer. Marknadskommunikationen idag är komplex då den ofta körs via många olika kanaler mot olika målgrupper. Att få en tydlig bild av vilken faktisk effekt som har åstadkommits är ett ökande behov/krav hos annonsörerna. För att möta detta behov har Demoskop tagit fram vår nya kampanjmätningsmodell ComBridge.

Vad är då kommunikativ effekt? Demoskop definierar det som ”förändrad attityd alternativt förändrat beteende hos en person/målgrupp, relaterat till lång eller kortsiktiga mål”. Det är alltså ett förändrat beteende eller en förändrad attityd som eftersträvas. Detta är en viktig distinktion då ibland effektivitets-KPI:er som antal views, CTR etc. kan föras fram som effekt- KPI:er.

Det vi gör via ComBridge är att vi analyserar faktisk effekt genom att använda och analysera de faktiska KPI:er som en kampanj syftar till att stärka eller understödja. Genom vår analys kan vi dels skapa en tydlig bild av effekten men också skapa en tydlig bild av vad det är i kampanjen som faktiskt har stärkt eller understött densamma?

Det vi även gör via ComBridge är att bygga en brygga mellan emotionell research och funktionell digital data/performancedata. Under de senaste åren har investeringar i digital kommunikation stadigt ökat. I takt med denna ökning har det skapats en mängd olika digitala KPI:er som utvärderar denna typ av kommunikation. Dessa KPI:er är dock till sin natur funktionella dvs det är tekniska mättal som visar på funktionella faktorer som räckvidd, klick och konverteringar. Det som inte framkommer i denna data är varför reklamen har presterat som den gjort, eller hur den påverkar de mer emotionella delarna av ett varumärke?

Via ComBridge använder och samanalyserar vi både den digitala/tekniska data som idag finns med den mer emotionella researchdatan. Vi är helt övertygade om att för att kunna analysera kommunikativ effekt idag måste man använda och samanalysera de olika kunskapskällor som finns tillgängliga. Med andra ord så bygger denna modell en brygga mellan de olika informationskällorna.

Rent praktiskt kan ComBridge genomföras Ad Hoc eller som en integrerad del i en existerade tracker.

Om du vill veta mer kontakta:

Peter Brygelson: peter.bryngelson@demoskop.se. Tel:+46 73 522 55 50.

Erik Berling: erik.berling@demoskop.se. Tel: +46 73 522 55 52.

Magnus Klockare Rossby: magnus.rossby@demoskop.se. Tel: 46 70 984 58 34.

Peter Bryngelson

Peter Bryngelson

Head of Brand & Communication Research på Demoskop

peter.bryngelson@demoskop.se
+46 73 522 55 50

Kommentera

Arkiv

Kontakta oss

Här kan du komma i kontakt med oss.

Följ oss