Varumärken i symbios med Black Lives Matters

Black Lives Matters – rörelsen har väckt krav bland både konsumenter och medarbetare kring hur varumärken förhåller sig till och tar frågor om rasism på allvar.

De företag och varumärken som har lyckats arbeta med det på ett bra sätt har alla dels haft en lyhördhet för vad konsumenterna vill att varumärken ska göra, i kombination med det interna arbetet som man måste göra med frågor kring mångfald, rättvisa och inkludering. En viktig utgångspunkt för alla är att det inte är en mångkulturell fråga, utan en fråga om mänskliga rättigheter. Att det handlar om att anpassa hela sin verksamhet utifrån det, inte bara symboliskt lägga upp en svart fyrkant i protest på Instagram. För vissa varumärken är det nya territorium att bemöta dessa orättvisor medan andra har en historik av att vara mer förberedda. Det de alla delar är ett starkt varumärkesändamål och ofta en historia av att hantera sociala frågor. Samt att de har varit ärliga och transparenta i sitt arbete med detta, vilket har skapat en trovärdighet.

Varumärken som har en tydlig strategi kring detta är bland andra Procter & Gamble, Levis och VISA. De har satt upp mål som de följer upp varje kvartal avseende mångfald, jämlikhet och inkluderande.

Nike är kanske det varumärke som har gjort det tydligaste ställningstagandet av alla i samband med att de valde att stötta och Colin Kaepernick i hans kamp mot rasism. Colin är den NFL-quarterback som inför varje match som en markering knäböjde som en tyst symbolisk protest mot rasism. NFL tog avstånd från Colin till en början och Nike fick mycket kritik från många av sina dåvarande kunder som till och med brände deras skor. Men de stod båda starka i detta och har vänt det till en framgång, se ett inslag om det här.

Deras och andras framgång i marknadsföringen handlar både om att berätta om sitt arbete med dessa frågor och att utforma reklam som är inkluderande för alla målgrupper, både avseende innehåll och val av mediekanaler.

WARC har fortlöpande forum med insikter och case kring viktiga aspekter som marknadsförare bör tänka på avseende sitt varumärke relaterat till frågor kring BlackLivesMatters, följ gärna detta här

Erik Berling

Erik Berling

Senior Consultant på Demoskop

erik.berling@demoskop.se
+46 73 522 55 52

Kommentera

Arkiv

Kontakta oss

Här kan du komma i kontakt med oss.

Följ oss