Hur skapar vi motivation i hemmajobbarlivet?

Då den närmaste arbetskamraten är jycken och den mesta mänskliga kontakten består av ettor och nollor är det inte konstigt att världen känns uppochned. Istället för en klapp på axeln och någon som säger ”bra jobbat” är det istället ens nacke och axlar som signalerar ”fel jobbat”. Den tillvaro som så länge har varit bekant och trygg är inte längre där. Då ekorrhjulet har fått ny färg och inte är lika väloljat som tidigare – Finns motivationen kvar?

Människor hittar sin motivation på olika sätt. Vi har alla olika drivkrafter. Vi utför handlingar för att åstadkomma något önskvärt eller för den delen undvika något oönskat. Det blir som en kompass som styr våra val och motiverar oss i vardagen. Det finns en rad olika teorier om hur människor på bästa sätt motiverar sig och motiveras. Företag har genom tiderna sneglat på forskning och anammat olika teorier och modeller, allt för att skapa motiverade och drivna medarbetare som levererar på bästa sätt. Det vi vet, och alla kan vara överens om, är att motiverade individer mår bättre och gör ett bättre jobb.

Inom psykologin pratar man om autonom motivation och den tror jag blir oerhört viktig i en tid då vi arbetar hemma. Autonom motivation karaktäriseras av genuint engagemang, vilja och val snarare än av morot och piska. Tre aspekter blir viktiga;

  • Samhörighet, gemenskap och känslan av att man tillsammans strävar mot uppsatta mål skapar motivation. Vi människor är sociala flockdjur och vi har sedan urminnes tider varit beroende av varandra. Att få bli bekräftad som en viktig del av gruppen och att ingå i ett ”vi” skapar även en trygghetskänsla.
  • Kompetens och en känsla av att man behärskar de uppgifter man blir tilldelad är viktigt. Lika viktigt är även att man förmår planera och strukturera sin tid.
  • Autonomi, känslan av att man själv styr och är fri att göra sina egna val. Hemmajobbarlivet ger stort utrymme för självbestämmande och självledarskap.

För att skapa förutsättningar för motiverade, välmående medarbetare och gott resultat behöver du som chef samtala och förstå din medarbetare på ett mycket djupare plan. Du som medarbetare måste lära känna- och våga blotta dig själv en aning. Utmaningarna är större på hemmakontoret.

Chefer behöver sätta tydligare ramar, mål och förväntningar på det arbete som ska utföras. Det blir extra viktigt om du har medarbetare som är högpresterare. Att fördela arbetet och vara tydlig med vad som förväntas är viktigt. För lite arbete är inte bra för motivationen och för mycket arbete skapar en känsla av otillräcklighet och stress.  Hemma vid skrivbordet, utan mänsklig kontakt, bekräftelse och feedback, kan känslan av att man hade kunnat göra mer lätt infinna sig.

Sätt feedback som rutin. Säg det där som du annars hade sagt vid kaffeapparaten via mail eller ring upp din medarbetare, gärna i ett videosamtal. Det är viktigare än man kan tro. Vad som motiverar medarbetarna kan skilja sig mycket mellan olika individer. Därför är det extra viktigt att du som chef lyssnar på varje individs behov och utmaningar. Samma sak gäller inte för alla.

Gemenskap är viktigt. Se till att ofta samla gruppen digitalt. Även om dessa möten kan kännas ineffektiva så skapar det gemenskap och samhörighet. Arbetsmiljöansvaret ligger fortfarande hos dig som arbetsgivare, det har du väl koll på? Och då snackar vi både om det fysiska och det psykosociala.

Som medarbetare behöver du också, i dialog med din chef kunna uttrycka vad de behöver för att hålla dig motiverad, kunna prestera och må bra. Det blir svårt för chefen att stötta, leda och fördela arbetet på ett bra sätt under distansarbete om medarbetarna inte är öppna gentemot chefen. Det är ditt ansvar som medarbetare att berätta om du har för mycket, eller för lite att göra. Då medarbetarna arbetar hemma är det extra svårt för chefen att få övergripande koll på hur arbetsbelastningen ser ut. Det är inte många chefer som kan läsa tankar (tack och lov).

Du som medarbetare måste ha koll på dig själv. Förutom att du behöver bli en fena på att planera din tid behöver du också få koll på hur du fungerar som bäst i den nya vardagen? Observera, skriv ner och var uppmärksam på mönster. Hur ser en bra dag ut? Vilka rutiner innehåller den? De dagar som varit sämre och du saknat motivation– Vad orsakade detta? Var det något som hände, som störde eller som saknades? Skriv din egen instruktionsbok. Jag lovar, du kommer komma till många användbara insikter.

Det är ändå otroligt hur snabbt vi människor anpassar oss till nya förutsättningar. Vissa har haft lättare än andra att hitta nya rutiner, trivas och må bra medan andra har ställts inför större utmaningar. Det vi ska ha med oss i detta är att vi alla har helt olika förutsättningar. Det är stora skillnader om man lever i ett ensamhushåll eller om man har en stor familj. Om man bor trångt eller om man har tillgång till ett eget rum att arbeta i. Vissa har sedan tidigare vana att arbeta självständigt medan andra har haft sin trygghet i gruppen. Om vi alla bara är ödmjuka inför våra olikheter och lyssnar på varandra så är jag övertygad om att vi kommer ur den här perioden med många nya lärdomar, både om oss själva och om varandra.

 

/Mathilda Söderlind

Kommunikations- och Varumärkesansvarig på Euro Accident

Beteendevetare samt certifierad inom INLPTA (Business Practitioner)

Mathilda Söderlind

Mathilda Söderlind

Kommentera

Arkiv

Kontakta oss

Här kan du komma i kontakt med oss.

Följ oss