Kristina Scharp från Kreab skriver om värdet av Thought Leaders

Människor litar inte på varumärken utan på andra människor. En Thought Leader är en person som andra hyser förtroende för. Och förtroende skapar affärer. Därför satsar många framgångsrika organisationer och företag på att deras experter och talespersoner ska medverka i media, på konferenser och kundevent, för att dela med sig av kunskaper och frågor som de är på djupet engagerade i. Framgångsrika Thought Leaders stärker affären och varumärket. Noterbart är att flera av de större, amerikanska digital tech-företagen har särskilda Thought Leaders vars uppdrag är just att vara experterna som engageras när kunskaper om bransch, teknik, framtid efterfrågas, oavsett om det rör sig om media, konferenser eller politiska förslag.

Så hur bygger man trovärdiga Thought Leaders?

I mitt jobb hjälper jag företag och organisationer att utbilda och fortbilda Thought Leaders att lyckas i sitt påverkansarbete och varumärkesbyggande. Och det finns ett antal framgångsfaktorer för att nå resultat:

1. Identifiera rätt frågor som är avgörande för affären, där ni har expertkunskaper.

2. Identifiera rätt personer med särskilt efterfrågad expertis och som är eller har en potential att vara goda kommunikatörer.

  • Att vara en Thought Leader innebär att vederbörande måste vara beredd på att framträda och även tycka. Det finns ofta en rädsla för att våga tycka. En rädsla att säga fel. En rädsla att sticka ut. Vilket leder till att människor, företag och organisationer hellre är tysta. Men vill man påverka, måste man yttra sig. Genom väl underbyggda budskap och argument får man åhörare att lyssna och i bästa fall agera. I sämsta fall håller de inte med, men respekterar framförda budskap.

3a. Organisera och målsätt ett Thought Leader-program som ska bidra till att driva deras agendor på ett kommunikativt effektivt sätt.

  • Programansvariga bör innan start utforma urvalskriterier för Thought Leaders och områden för att skapa transparens för övriga organisationen, under vilka förutsättningar programmet verkar.
  • Programmet bör förankras i företagsledningen för att signalera att Thought Leaders ska kunna lägga tid på talespersonsrollen. Ett av de hinder som kan uppkomma är nämligen tidspress då talespersonen tvingas välja mellan annan uppgift och Thought Leader-uppgiften. Om detta inträffar ofta kan Thought Leadern inte fullgöra sitt uppdrag. Situationen kan undvikas genom tydligt stöd från ledning.
  • Upprätta en gemensam överenskommelse mellan programansvarig vid företaget/organisationen och respektive talesperson/ Thought Leader där prioriterade frågor, budskap, aktiviteter samt behov av stöd definieras och målsätts.

3b. En framgångsrik Thought Leader som får genomslag för sina prioriterade frågor innebär åtaganden som:

  1. Tydligt fokus och ansvar för att ta fram budskap – Vilka frågor och vilken linje ska talespersonen driva?
  2. Innehållsskapande aktiviteter – produktion av artiklar, presentationer, rapporter
  3. Aktivt synas och delta i media, på konferenser, seminarier, i möten och i sociala medier
  • Erbjud ett kommunikativt stöd i den egna organisationen i form av individ som kan identifiera och pitcha talespersonernas deltagande i konferenser, seminarier och media.
  • Praktiska hjälpmedel som cv:s över talespersoner med information om prioriterade frågor, artiklar, tal, framträdanden och länkar till dessa, ökar möjligheterna att framgångsrikt sälja in talespersoner.

4. Bortse inte från behovet av omvärlds- och utifrånperspektiv samt träningar.

  •  Tveka inte att ta in externa resurser som kan bidra med erfarenhet av att bygga fungerande Thought Leader-program, bidra med ett omvärlds- och utifrånperspektiv som kan utmana och trycktesta era budskap, hjälpa er med nödvändiga medie- och presentationsträningar.

Väl förberedda och kunniga Thought Leaders som människor hyser förtroende för kommer att skapa affärer.

Kristina Scharp

Kristina Scharp

Kommentera

Arkiv

Kontakta oss

Här kan du komma i kontakt med oss.

Följ oss