Sverigedemokraterna ökar chanserna bland unga och kvinnor

Strategiska överväganden är aldrig oviktiga i partipolitikens nollsummespel. Nu genomför SD förändringar som ger större möjligheter att växa i de väljargrupper där partiet är som svagast.

I partiopinionen var Sverigedemokraterna bara två tiondelar av en procentenhet ifrån att passera Socialdemokraterna som största parti i Demoskops oktobermätning. Avståndet har aldrig varit mindre. Att Socialdemokraterna nu kommer att behöva agera för att minska väljarförlusterna till Sverigedemokraterna är givet.

Men lika intressant är det att nu hålla ögonen på vad Sverigedemokraterna gör. Där kan man se en politisk förflyttning som lär bli strategiskt viktig för att partiet ska kunna gå om Socialdemokraterna.

Det handlar om symboliskt laddade frågor där Sverigedemokraterna förut har intagit så pass värdekonservativa positioner att partiet placerat sig långt ut i tämligen smala väljargrupper: abortmotstånd och motstånd mot samkönade adoptioner. Nu byter man fot.

Samvetsfrihet för barnmorskor kommer partiet inte längre att driva, inte heller sänkt abortgräns, och partiet överger kravet på att samkönade adoptioner ska vara otillåtna. Som symbolfrågor är det här starkt laddade punkter, vilket inte minst KD-raset i EU-valet illustrerade.

Ser man till SD-stödet i olika väljargrupper blir förflyttningen lättbegriplig. Partiet är markant svagare bland kvinnor och bland yngre. Det senaste kvartalet ligger SD på 27 procent bland män och 15 procent bland kvinnor i Demoskops väljarbarometer. Och medan partiet i snitt legat på drygt 21 procent bland allmänheten i stort, är stödet bland dem under 30 år endast 14 procent. Abortmotstånd och restriktioner kring homosexuellt familjeliv är symboler för en typ av värdekonservatism som är svårsåld i dessa grupper.

Partier kan förändra sin politik av många skäl. Ett är förstås att man helt enkelt uppfattar den nya politiken som bättre än den gamla. Men strategiska överväganden är aldrig oviktiga i partipolitikens nollsummespel. Att växa ytterligare bland män och äldre blir svårare för SD. Partiet behöver då slå igenom större i bredare grupper för att kunna bli Sveriges största parti. De här förändringarna syftar rimligen till att ge större möjligheter att växa i de väljargrupper där partiet är som svagast.

Därmed ökar trycket ytterligare på Socialdemokraterna. Den här väljarstriden blir intressant att följa.

 

Peter Santesson

Peter Santesson

Opinionschef på Demoskop

+46 735 22 55 55
peter.santesson@demoskop.se

Kommentera

Arkiv

Kontakta oss

Här kan du komma i kontakt med oss.

Följ oss