De nya analysmöjligheterna

Det sägs ibland att undersökningsbranschen är långsam och har svårt att anpassa sig till nya digitala metoder. I nuläget ser det dock inte ut som vi ha något val eftersom den nya teknologin förändrar våra arbetssätt vare sig vi vill eller inte. Undersökningsavdelningar integreras med andra kompetenser i bredare insiktsfunktioner och företag inrättar särskilda så kallade data analytics team, och då förändras rollen för den klassiska undersökaren. Företag har också tillgång till mer och mer data och tekniken för att analysera och presentera den i realtid. Det innebär att de traditionella arbetsuppgifterna för undersökaren, som analyserar data och skapar berättelser, behöver utvecklas. Rollen behöver innehålla ett tydligare affärsmannaskap, det vill säga förstå hur resultaten kan komma till direkt nytta för företaget utifrån ett kundperspektiv och ha ett mer agilt för hållningssätt, med mycket kortare ledtider mellan att uppdraget formuleras till leverans.

Teknikutvecklingen innebär bland annat att många av de arbetsuppgifter som tidigare tagit tid för undersökare nu kan genomföras med några få knapptryckningar. I juni sammanfogades Demoskop med sin expertis med innovativa Inizio. Vi kallar oss Demoskop och ser att vi har såväl verktygen och kompetensen att vara Sveriges vassaste analysföretag.

Karin Nelsson

Karin Nelsson

Kommentera

Arkiv

Kontakta oss

Här kan du komma i kontakt med oss.

Följ oss