7 trender i medievanor under 2018

Snart är 2018 till ända. Här sammanfattar vi några av trenderna i medievanor under det gångna året. 

#1 TV och radio stagnerar som nyhetskällor

Att titta på nyhetsrapportering på TV har minskat genom åren. Precis som förra året uppger 73 procent att de ser på nyheterna på TV minst en gång i veckan. År 2016 låg andelen nyhetstittande på 77 procent dagligen och år 2014 på 84 procent. Det är vanligare att se på nyheter på TV ju äldre man är och vanligast är det bland personer mellan 65-89 år.

Att lyssna på nyhetsrapportering på radion följer i princip samma trend. 64 procent lyssnar dagligen på nyheter på radion, vilket är ungefär lika många som förra året (65 procent).

#2 Nyhetsapparna tar över bland unga 

Nyhetsappar som exempelvis Omni, Buzzfeed mm blir mer populärt, i synnerhet bland unga. 18 procent läser nyheter dagligen via nyhetsappar. I jämförelse med förra året, då 16 procent använde nyhetsappar på daglig basis, har det skett en ökning i samtliga åldersgrupper. Ökningen är särskilt markant bland unga mellan 18-29 år. I fjol läste 17 procent i denna åldersgrupp nyheter via appar dagligen. I år läser en av fyra mellan 18-29 år nyheter via nyhetsappar varje dag , vilket är en ökning om 8 procentenheter från förra året.

#3 Vi läser mindre…

13 procent läser rikstäckande morgontidning i pappersform minst en gång i veckan, vilket är en kraftig minskning från förra året då 26 procent gjorde det. 20 procent läser rikstäckande morgontidning digitalt minst en gång i veckan, något som 33 procent gjorde förra året. 5 procent läser kvällstidning i pappersform minst en gång i veckan, vilket är tre procentenheter färre än förra året. Även digitalt kvällstidningsläsande har minskat.

#4 …och lyssnar mer

Att lyssna blir mer och mer vanligt. I år lyssnar 18 procent på poddar minst en gång i veckan. Sedan 2015 har poddlyssnandet ökat med 10 procentenheter. Det är särskilt vanligt att lyssna på poddar bland yngre. 35 procent av personer mellan 18-29 år lyssnar på poddar minst en gång i veckan, vilket är ökning om hela 23 procentenheter sedan 2015.

#5 Sociala medier är (fortfarande) en stor del av våra liv 

56 procent använder sociala medier som Instagram och Facebook minst en gång om dagen. Lika många använde det dagligen förra året. Att använda sociala medier flera gånger om dagen har dock minskat med tre procentenheter från i fjol, från 31 procent till 29 procent.

Bland unga mellan 18-29 år har det dagliga användandet ökat kraftigt. I fjol använde 73 procent i denna åldersgrupp sociala medier dagligen, medan andelen i år är 82 procent.

#6 Twitter står still – och ingen ökad användning av YouTube 

Det dagliga användandet av Twitter står still. I år använder 5 procent Twitter dagligen. Sedan 2014 har det dagliga användandet av Twitter varit i princip oförändrat.

YouTube-användandet, som 17 procent använder dagligen, är också oförändrat sedan förra året. Bland yngre mellan 18-29 år tittar hela 39 procent på YouTube varje dag, vilket dock är en minskning om tre procentenheter sedan förra året.

#7 Färre läser bloggar dagligen

Färre läser bloggar på daglig basis i år. 2018 läser 6 procent bloggar dagligen, vilket är en minskning med 4 procentenheter jämfört med 2017.  Särskilt tydlig blir minskningen bland unga mellan 18-29 år. Förra året angav 18 procent att de läste bloggar varje dag i denna åldersgrupp, medan 5 procent gör det i år.

Svenskarna och internet 2018 visar att den totala läsningen av bloggar har ökat sedan 2015. Ökningen beror dock främst på att andelen som läser bloggar mer sällan än en gång i månaden har blivit större.

Om undersökningen: DemoskopPanelen är en årligt återkommande undersökning bland den svenska allmänheten från 18 år. Frågorna som ställs inom ramen för DemoskopPanelen handlar bland annat om medievanor, livsstil, samhällsfrågor och politik.

Undersökningsperiod: 6 februari – 13 mars 2018.

Antal genomförda intervjuer: 5 335 intervjuer.

Lin Strindlund

Lin Strindlund

Research Executive på Demoskop

lin.strindlund@demoskop.se
+46 735 22 55 54

Kommentera

Arkiv

Kontakta oss

Här kan du komma i kontakt med oss.

Följ oss